MUODOSTELMALUISTELU LYHYESTI:

Muodostelmaluistelu sai alkunsa Yhdysvalloissa 1970-luvulla.

Suomeen laji saapui 1980-luvun alussa.

Ensimmäiset SM-mitalit jaettiin vuonna 1991 ja maailmanmestaruudesta on muodostelmaluistelussa kisattu vuodesta 2000. Suomi on Kanadan, Yhdysvaltojen ja Ruotsin lisäksi maailman johtavia muodostelmaluistelumaita.


Muodostelmaluistelu on taitoluistelun joukkuemuoto, jossa tärkeitä elementtejä ovat muun muassa vauhti, yllättävät kuviot ja luistelijoiden yhtäaikainen suorittaminen.

Muodostelmaluisteluohjelmat ovat vahvasti teemallisia ja ne kertovat aina tarinan, jota korostetaan puvuilla ja koreografialla joilla on kokonaisuutta ajatellen suuri merkitys. Ohjelmaa vaikeuttavat lisäksi käsiotteiden, luistelusuuntien ja vauhdin vaihdokset.

Joukkueen suoritusta arvioidaan ohjelman sisältämien elementtien vaativuustason, suorituspuhtauden ja laadun perusteella sekä ohjelman osa-alueiden kuten perusluistelutaidon, esityksen, sommittelun, koreografian sekä tulkinnan perusteella.


Aikuisten tasapainoisessa vapaaohjelmassa esiintyy seuraavat kuusi elementtiä:

1 blokki (block, B)

1 piiri (circle, C)

1 läpimeno (intersection, I)

1 rivi (line, L)

1 mylly (wheel, W)

1 luova elementti (creative element, Cr) tai
1 yhdistelmä elementti (combined element, Cc)


Aikuisten  joukkueessa luistelee 12-20 luistelijaa.Kilpailuissa luistelevien joukkueen jäsenten on täytettävä 25 vuotta kilpailukauden alkamiseen mennessä (1.7.). Kotimaisissa kilpailuissa joukkueessa saa luistella enintään viisi alle 25 vuotiasta. Kaikkien luistelijoiden tulee kuitenkin olla täysi-ikäisiä ennen kilpailukauden alkamista. Luistelija ei myöskään saa olla täyttänyt 80 vuotta ennen kilpailukauden alkua.